Politikalarımız

 

 

1. Emniyet, Sağlık ve Kalite Politikası

ETKİ’nin politikası, Emniyet ve kalite yönetimi ile emniyetli ve sağlıklı çalışma şartları sağlamak ve ISO kaliteli yönetim sistem standartları, ulusal ve uluslararası 
yönetmelikler, özellikle Uluslararası Emniyetli Yönetim Kodu ve ilgili standartlar ve tüzüklerle,emniyetli, sağlıklı ve kirliliğe yol açmayan operasyon uygulamalarını 
yürütmektir. ETKİ, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla emniyetli ve güvenilir hizmet için etkin bir Emniyet ve Kalite Yönetimi Sistemi uygulayacaktır.

ETKİ’nin politikası, bütün müşterilerinin memnuniyeti ile birlikte isteklerini ve ihtiyaçlarını sürekli karşılamaktır. ETKİ, emniyetli çalışma uygulamaları, deniz ve çevre 
korumasına özel önem vererek en yüksek yönetim standartlarına ulaşmay ilke edinmiştir.

ETKİ sürekli gelişim ve yenilenme göstererek önder bir terminal işletmecilik firması olmayı hedeflemiştir. Bu, bütün personelinin aktif katılımını, girişim ve 
fikirlerini gerektirir.

Bütün çalışanlar bu politikaya bağlı kalacaktır.

 

2. Kaza Önleme Politikası 

Terminalin aktiviteleri, LNG kaynaklı potansiyel riskler içermektedir, bu nedenle Terminal çalışanlarının ve müşterilerinin çıkarlarını korumak için ve firmanın 
birinci ve sürekli politikası olarak aşağıdaki ana başlıklar çerçevesinde bir Kaza Önleme politikası oluşturulmuştur.
- FSRU dahil, emniyetli çalışma ortamı ve temiz çevre için çalışma talimatları oluşturmak.
- Sağlık ve emniyet ile ilgili bütün yasal gereklilikleri sağlamak.
-Kazaları önlemek ve korunmak için etkili metot olan olası veya olmuş kazaları araştırmak ve bunları raporlarla belirlemek.
- Bunun için yönetim tarafından desteklenen aktif ve katılımcı emniyet komiteleri oluşturmak.
- Kazaları önlemek için sağlık ve emniyet konularında personelle beraber teşhisler ve fikir alışverişleri yapmak, çalışanlarınetkin katılımlarını sağlamak.
Bu politikanın uygulanabilmesi için herkesin katılımı gerekir. Sonuç olarak bütün personel gerekli çabayı göstererek yönetimle işbirliği içinde olacak ve güvenli bir 
şekilde çalışmak için gerekli sorumlulukları alacaktır. Hiç kimse kendini ve çevresindekileri tehlikeye atacak bir eylem gerçekleştirmeyecektir.

 

3. Çevreyi Koruma ve Kirliliği Önleme Politikası 

Terminal, atmosferde, karada ve denizde kirliliğe sebep olmamak için elinden gelen her şeyi yapmayı ve tüm sorumlulukları üstlenmeyi kabul eder. ETKİ personeli 
Çevre ve Deniz kirliliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurallara uymak zorundadır.

Terminal yönetimi kirlilik önleme konusundaki yüksek hassasiyetini ve sorumluluk bilincini etkin planlanma ve personel eğitimine verdiği önem ile gösterecektir.

Yönetim, çevre koruma konularında kendisine iletilen tüm politika ve talimat değişim önerilerine yanıt verecektir. Yeni işolanakları ve yöntemleri araştırılırken olası 
çevresel etkiler ve bunların politikaya uygunluğu daima hesaba katılacaktır.

Yüksek standartlarda çevre koruma sorumluluğu tüm şirket çalışanları için bir zorunluluktur.